logo
Styczeń 2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Znajdź nas na

Baza wiedzy

Masz pomysł na działanie w swoim sąsiedztwie? Uważasz, że czegoś brakuje w Twojej oklicy? Poniżej znajdziesz kilka narzędzi, z których możesz skorzystać, by zrealizować swoją inicjatywę. Jeśli masz pytania, potrzebujesz rady, pomocy osób doświadczonych w korzystaniu z tych narzędzi, skontaktuj się z nami — razem możemy więcej!

Towarzystwo sąsiedzkie

Towarzystwo sąsiedzkie stworzone zostało dla mieszkańców Warszawy. Oferuje wsparcie w realizowaniu inicjatyw na rzecz dobrego sąsiedztwa. Program działań, realizowanych w latach 2019-2020, podzielony na 3 sekcje:

Program działań: https://www.towarzystwosasiedzkie.pl/grudzien

Jednym z realizowanych działań jest „Po sąsiedzku”, czyli konkurs dla mieszkańców Warszawy na realizację projektów lokalnych: https://www.towarzystwosasiedzkie.pl/konkurs

Jeśli chcecie zmienić Wasze podwórko, rozbudzić okolicę, zintegrować sąsiedzką społeczność, podzielić się talentami z innymi mieszkańcami — ten konkurs jest dla Was! Mogą w nim wziąć udział wszyscy mieszkańcy m.st. Warszawy, w tym grupy formalne, nieformalne i organizacje pozarządowe, które stworzą zespół czyli przynajmniej dwie osoby fizyczne, z których co najmniej jedna jest osobą pełnoletnią.

W ramach dofinansowania można uzyskać do 2 tys. zł na realizację projektu, odpowiadającego na poniższe cele:

Przykłady projektów zrealizowanych w ramach I edycji konkursu:
https://www.towarzystwosasiedzkie.pl/zrealizowane-projekty.

W tym 2 projekty zrealizowane przez mieszkańców Sielc w II połowie 2019 roku:

Towarzystwo Sąsiedzkie
Aleje Jerozolimskie 117
02-017 Warszawa

kontakt@towarzystwosasiedzkie.pl
+ 48 698 638 086
FB: Towarzystwo Sąsiedzkie

Opracowano na podstawie: https://www.towarzystwosasiedzkie.pl

Spółdzielnia Kultury

Internetowa przestrzeń m.st. Warszawy — tablica ogłoszeń, gdzie instytucje, organizacje, grupy nieformalne i wszyscy chętni, nieodpłatnie dzielą się swoimi zasobami — przestrzenią, sprzętem, produktami kultury. Zasoby udostępniane są na niekomercyjne działania społeczno-kulturalne, otwarte dla mieszkańców Warszawy. Każdy może dodać swój zasób, a także każdy może skorzystać z bazy Spółdzielni.

Zasobów szukać można za pomocą wyszukiwarki na stronie: www.spoldzielniakultury.waw.pl, korzystając z filtra: mapa dzielnic (szukamy tam, gdzie mamy blisko), kategoria (szukamy konkretnych zasobów: przestrzeni, sprzętu, koncertu/spektaklu, wystawy, umiejętności, lub czegoś z szerokiej kategorii inne zasoby).

Zasoby udostępnione na terenie Sielc przez Miejsca Aktywności Lokalnej (MAL):

Opracowano na podstawie: www.spoldzielniakultury.waw.pl

Miejsca Aktywności Lokalnej (MAL)

To miejsca (domy kultury, biblioteki, klubokawiarnie), które oprócz swojej codziennej działalności wspierają lokalne pomysły i działania społeczne mieszkańców. MAL-e sprzyjają realizowaniu pomysłów mieszkańców, nawiązywaniu sąsiedzkich relacji oraz aktywnemu spędzaniu czasu wolnego w najbliższym otoczeniu. Robią to m.in. poprzez bezpłatne udostępnianie swojej przestrzeni i sprzętu na oddolne działania, podejmowanie współpracy z mieszkańcami przy wydarzeniach lokalnych i wspólne aktywizowanie sąsiadów.

Ideę MAL mogą realizować m.in.:

Lista MALi w Warszawie w podziale na dzielnice: http://inicjatywa.um.warszawa.pl/znajdzmal.

Sielce:

Wiecej na temat MALi — pobierz broszurę.

Opracowano na podstawie: https://inicjatywa.um.warszawa.pl/mal

Budżet Obywatelski

Budżet obywatelski to szczególna forma konsultacji z mieszkańcami, w ramach których zapadają decyzje o przeznaczeniu części pieniędzy z budżetu Warszawy. Mieszkańcy zgłaszają pomysły na zmiany i usprawnienia dotyczące swojej okolicy. Następnie, mieszkańcy rozmawiają o tych propozycjach i corocznie wybierają, które z nich będą realizowane przez miasto.

Do 21 stycznia 2021 roku można zgłaszać projekty w ramach 7. edycji budżetu obywatelskiego.

W budżecie obywatelskim może wziąć udział każdy mieszkaniec i mieszkanka — nie trzeba być pełnoletnim, nie trzeba być zameldowanym w Warszawie. Wystarczy wypełnić prosty formularz formularz, a w nim szczegółowo opisać pomysł, podać lokalizację i warunki ogólnodostępności, sposoby promocji oraz ogólnie, szacunkowo wycenić realizację.

W wycenie poszczególnych działań może pomóc cennik, w którym znajdziecie przykładowe koszty różnych miejskich działań.

Źródło: https://twojbudzet.um.warszawa.pl

Za nami 6 edycji budżetu obywatelskiego w Warszawie. Od samego początku Partnerstwo korzysta z tego miejskiego narzędzia, co roku zgłaszając coraz więcej projektów, z których od kilku do kilkunastu wybieranych jest przez mieszkańców do realizacji. V edycja była dla Partnerstwa rekordowa, bo realizowanych było aż 11 naszych pomysłów!

Edycja I (2015) — wybrane zostały 2 projekty Partnerstwa (łącznie, w wyniku głosowania mieszkańców, 12 projektów przyjęto do realizacji). Lista zgłoszonych projektów wraz z wynikami.

Edycja II (2016) — na Sielcach zrealizowano 9 projektów, z których 2 autorstwa członków Partnerstwa. Lista zgłoszonych projektów wraz z wynikami.

Edycja III (2017) — spośród 17 zwycięskich projektów 6 zgłoszonych było przez Partnerstwo. Lista zgłoszonych projektów wraz z wynikami.

Edycja IV (2018) — do realizacji zostało wybranych 19 projektów, z czego 7 zgłoszonych było przez Partnerstwo. Lista zgłoszonych projektów wraz z wynikami.

Edycja V (2019) — 19 zwycięskich projektów dotyczyło Sielc i aż 11 z nich zgłoszonych zostało przez Partnerstwo. Lista zgłoszonych projektów wraz z wynikami.

Edycja VI (2019) — spośród 17 zwycięskich projektów 6 zgłoszonych było przez Partnerstwo. Lista zgłoszonych projektów wraz z wynikami.

Dzięki zaangażowaniu mieszkańców w budżet partycypacyjny, na Sielcach przybyło zieleni, powstały 2 skwery, siłownia plenerowa, zorganizowano m.in. teatr dla dzieci w Parku Sieleckim, letnie warsztaty artystyczne, kina plenerowe i zajęcia sportowe dla seniorów, doposażone zostały biblioteki i place zabaw.
Jesteśmy dumni, że niektóre z projektów zainicjowanych przez Partnerstwo na stałe już weszły w kulturalny krajobraz Sielc.

Jeśli chcesz zgłosić projekt do budżetu obywatelskiego, a nie wszystko jest dla ciebie jasne, możesz skontaktować się z koordynatorem na Mokotowie:
Maciej Pszkit — mpszkit@um.warszawa.pl, tel. (22) 443 63 32

Jeśli potrzebujesz pomocy przy tworzeniu projektu lub wypełnianiu wniosku i chcesz porady osoby, która ma już doświadczenie z budżetem obywatelskim, zgłoś się do nas!

Więcej nt. budżetu obywatelskiego: https://twojbudzet.um.warszawa.pl

Inicjatywa Lokalna

Inicjatywa lokalna to forma współpracy jednostek samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej. Dlatego jeżeli wraz z innymi mieszkańcami macie pomysł na konkretne, ważne dla Sielc i naszej społeczności przedsięwzięcie, to możecie złożyć wniosek do Urzędu, aby wspólnie ten pomysł zrealizować.

Wnioski muszą dotyczyć minimum jednego z następujących obszarów:

Realizacja inicjatywy lokalnej polega na współpracy obu stron — mieszkańców i Urzędu.

Wniosek o realizację inicjatywy lokalnej mogą złożyć:

Bardziej szczegółowe informacje dotyczące inicjatywy lokalnej znajdziesz w broszurze.
Wniosek oraz regulacje prawne dotyczące inicjatywy lokalnej.

Źródło: http://inicjatywa.um.warszawa.pl/lokalna.