logo
Styczeń 2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Znajdź nas na

O Partnerstwie „Moje Sielce”

Partnerstwo dla Mokotowa „Moje Sielce” ze względu na specyfikę rejonu i jego silną tożsamość lokalną w 2010 roku wyodrębniło się z większego Partnerstwa dla Mokotowa. „Moje Sielce” zrzesza instytucje samorządowe, placówki oświatowe, biznes, organizacje pozarządowe znajdujące się na terenie Sielc lub w ich bliskim sąsiedztwie mieszkańców tj.: Stowarzyszenie „Integracja”, Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Mokotów, Fundacja „Vitriol”, Stowarzyszenie Teatr Baza, Digital Beast, Szkoła Podstawowa nr 98, Środowiskowy Dom Samopomocy Warszawskiej Fundacji na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną POSTAW NA NAS z ul. Górskiej, Dentsu Aegis Network, Biblioteka z ul. Czerniakowskiej, Centrum Wspierania Rodzin Rodzinna Warszawa z ul.Grottgera, a także lokalnych artystów, rękodzielników.

Partnerstwo „Moje Sielce” ma na swoim koncie kilkanaście inicjatyw edukacyjno-kulturalnych. Najważniejsze projekty Partnerstwa to cykle artystycznych warsztatów dla dzieci i młodzieży, dorosłych i seniorów, między innymi: Festiwal Grzesiuka (Teatr Baza), Dzień Sąsiada-Sąsiedzki Piknik Sielecki, Dancing na dechach, warsztaty taneczne dla dorosłych, Sielce Architektów, teatralne spektakle plenerowe, koncerty, warsztaty florystyczne, cyrkowe, biblioterapeutyczne, wystawy, spacery po Sielcach z przewodnikiem, Noc bibliotek, Dzień Pieczonego Ziemniaka, Turniej Tenisa Stołowego, oraz Sieleckie Gwiazdki i wiele innych...
Wiele działań dotowanych jest ze środków pochodzących z budżetu partycypacyjnego. Działania Partnerstwa „Moje Sielce” mają na celu poszerzenie lokalnej bezpłatnej oferty kulturalno -rozrywkowo- edukacyjnej, świadome kształtowanie wspólnej przestrzeni publicznej na Sielcach, budowanie długofalowej współpracy i związków między instytucjami, organizacjami oraz osobami prywatnymi, zainteresowanymi wspólnymi działaniami na rzecz Sielc, a także wymiana zasobów i doświadczeń angażowanie mieszkańców do poszczególnych działań Partnerstwa. Projekty Partnerstwa są kontynuacją animacji życia społecznego powiązanego z działaniami w kierunku szeroko pojętej profilaktyki uzależnień oraz zdrowia psychicznego, a także aktywizacja i integracja społeczności lokalnej.
W ramach projektu tworzona była różnorodna oferta działań angażująca mieszkańców, lokalne instytucje i organizacje pozarządowe, tworzące istniejącą tkankę dzielnicy.

Kontakt: mojesielce@gmail.com,
Facebook: /mojesielce.dolnymokotow
Tel. 22 443 6772 (ul. Gagarina 27)