logo
Styczeń 2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Znajdź nas na

Partnerzy

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi zostało założone 1991 roku przez rodziców osób chorujących na schizofrenię. Podczas długiego okresu działania celami założycieli i ludzi którzy kierowali Stowarzyszeniem było udzielanie pomocy osobom cierpiącym na zaburzenia psychiczne poprzez rozwój opieki środowiskowej. Promowanie profilaktyki zdrowia psychicznego i nawiązanie współpracy ze stowarzyszeniami i organizacjami o podobnych celach. Przez cały czas funkcjonowania Stowarzyszenia ściśle współpracujemy z Instytutem Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Angażujemy się w wszystkie obszary dotyczące osób z doświadczeniem choroby psychicznej. W szczególności, profilaktyki zdrowia psychicznego dzieci i dorosłych, aktywności zawodowej, opieki asystenckiej, wykluczenia. Działamy również na rzecz rodzin osób dotkniętych zaburzeniami psychicznymi, budujemy i realizujemy strukturę miejską mieszkalnictwa chronionego oraz działamy w lokalnych strukturach , zarówno dzielnicowych jak i miejskich. Bardzo sobie cenimy możliwość współpracy z Partnerstwem dla Siec, daje to nam możliwość dotarcia do osób potrzebujących pomocy i rozeznanie potrzeb lokalnych w tym zakresie na poziomie środowiskowym.
integracja.grottgera@gmail.com

Urodziłam się i mieszkam na Dolnym Mokotowie, obecnie przy ul. Czerniakowskiej. Czuję się odpowiedzialna za swoją najbliższą okolicę i chcę, żeby była miejscem w którym dobrze się mieszka, dlatego działam na rzecz rozwoju kultury i integracji mieszkańców. Jestem członkiem Partnerstwa „Moje Sielce”, w którym pomagam przy organizacji bezpłatnych zajęć dla dzieci i dorosłych oraz plenerowych wydarzeń sąsiedzkich. Od kilku lat również aktywnie uczestniczę w Budżecie Partycypacyjnym - w ramach moich projektów zostało zrealizowane m.in: kino plenerowe w Parku Sieleckim, nasadzenia drzew i krzewów oraz postawienie ławek wzdłuż mokotowskich ulic.

Ognisko Mokotów jest w Partnerstwie na Mokotowie od zawsze. Stworzenie systemu współpracujących ze sobą placówek, organizacji i instytucji zostało zainicjowane przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Mokotów. Pan Naczelnik Bogdan Piec i pracownik Wydziału Pani Magdalena Matuszyk stworzyli warunki i dali przestrzeń do poznania się przedstawicieli poszczególnych jednostek pracujących na terenie Mokotowa, natomiast Zbyszek Wejcman i Paweł Jordan z Borisa zapoznawali nas warsztatowo z ideą partnerstwa oraz pokazywali na przykładach działanie partnerstw lokalnych.
Podpisanie aktu założycielskiego „Partnerstwa dla Mokotowa” poprzedziły liczne spotkania informacyjno-zapoznawcze, warsztatowe, szkolenia oraz wizyty studyjne w Gdańsku, Gdyni, Elbląga, gdzie przy wsparciu kolegów z organizacji Boris mogliśmy podpatrywać działające już partnerstwa lokalne i skorzystać z tzw. „dobrych praktyk”.
Dzięki bezpośrednim spotkaniom, kontaktom z osobami, które pracują w obszarze pomocy dziecku i rodzinie na Mokotowie, łatwo udało się nawiązywać współpracę, nie „wyważać otwartych drzwi”, ale też w razie potrzeby służyć pomocą przedstawicielom innych instytucji, organizacji.
Okazało się, że możemy dużo więcej zdziałać w środowisku lokalnym jednocząc siły i współpracując, a nie tylko koncentrować się na partykularnych interesach placówek, organizacji, które reprezentowaliśmy.

Stowarzyszenie działa na Sielcach od 2011 roku. Grupa młodych ludzi znalazła tu opuszczony lokal po sklepie na ul. Podchorążych 39. Wyremontowali go, i zamienili na teatr. Oprócz spektakli teatralnych i studia teatralnego, w lokalu działa Miejsce Aktywności Lokalnej. Teatr Baza jest jednym z niewielu miejsc na Sielcach, gdzie realizowane są wydarzenia w ramach projektu całorocznego „Sezon na Sielce”.

Główne działania społeczno-kulturalne prowadzone w Teatrze Baza:

Masz pomysł na działania lokalne? Zgłoś się do Teatru Baza!

Staramy się projektować i realizować działania, które wpływają pozytywnie na innych, wydobywając na światło dziennie schowany w ludziach potencjał — wierzymy, że przez to tworzymy lepszą rzeczywistość i to napędza nas do działania.

Działamy na rzecz budowania społeczności lokalnej na Sielcach od lipca 2017 roku, a od czerwca 2019 roku prowadzimy Sąsiedzki Dom Pracy Twórczej. Integrujemy mieszkańców wokół twórczej współpracy, która w czarodziejski sposób inspiruje i aktywizuje ludzi. Jako miłośniczki sztuki i rękodzielniczki dobrze znamy się na tej dziedzinie i widzimy, że obcowanie z twórczością i prace manualne potrafią mieć działanie terapeutyczne, pozwalają przełamać wewnętrzne bariery, otwierają umysł.

Cała idea powstała podczas sąsiedzkiego spotkania, dlatego lokalność stanowi istotę naszych działań. We wspólnocie dostrzegamy wielką siłę sięgającą mocy zmieniania świata. Naszym celem jest dotarcie do ludzi aktywnych, a także zmobilizowanie tych, którzy chcieliby działać, ale z jakiegoś powodu tego nie robią. Pokazać im, że mają w sobie na to przestrzeń.

KONTAKT
Sąsiedzki Dom Pracy Twórczej
ul. Podchorążych 15/19, lok 38b
(wejście od podwórka, środkowa klatka, domofon 138)
E-mail.: stowarzyszenie@manuo.pl
Tel.: 22 273 88 08
FB: https://www.facebook.com/SasiedzkiDomPracyTworczej