W ramach pierwszego w tym roku webiarium z cyklu SPOTKAŃ NA CIEKAWY TEMAT zapraszamy w środę 16 czerwca o godzinie 18:30 na fanpage partnerstwa lokalnego MOJE SIELCE na rozmowę pt. „DOM – Dlaczego po kryzysie psychicznym warto dobrze mieszkać?”.

Przyczynkiem do spotkania jest program mieszkalnictwa chronionego stworzony i realizowany w Warszawie przez Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi INTEGRACJA. Mieszkania chronione treningowe i przejściowe są integralną i uznaną częścią nowoczesnych systemów ochrony zdrowia psychicznego oraz stanowią dla konkretnych osób realną szansę na wzmocnienie procesu wychodzenia z kryzysu psychicznego, zwiększenie samodzielności, zawiązanie pogłębionych relacji czy znalezienie pracy.
W ramach spotkania proponujemy zrobić krok wstecz i zastanowić się, co to w ogóle znaczy „mieć dom”, do czego służą nam mieszkania, jak to się zmieniało w historii i wreszcie, dlaczego tak to dla nas wszystkich ważne.
Aby zadość uczynić tym pytaniom do udziału zaprosiliśmy Tomasza Kota, prezesa Stowarzyszenia INTEGRACJA i inicjatora programu mieszkań, oraz prof. Ingę Kuźmę, antropolożkę z Uniwersystetu Łódzkiego, ekspertkę w zakresie domności. Rozmowę poprowadzi Jakub Tercz z Mokotowskiego Centrum Zdrowia Psychicznego.
===========================
– Udział w webinarium nie wymaga rejestracji, żadne opłaty nie są pobierane, wystarczy wejść na facebookową stronę Moje Sielce Dolny Mokotów.
– Nagrania spotkanie pozostanie dostępne na stronie FB @mojesielce.dolnymokotow
– Uczestniczy i uczestniczki będą mogli komunikować się z nami za pomocą czata
===========================
Tomasz Kot
Koordynator mieszkań chronionych przy Mokotowskim Centrum Zdrowia Psychicznego w ramach programu deinstytucjonalizacji PO WER. Prezes Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi INTEGRACJA organizującej sieć mieszkań chronionych w Warszawie oraz Fundacji na Rzecz Życia Bez Depresji i Uzależnień VITRIOL. Autor „Dziwnej książki o depresji, zwykłej książki o życiu” (2015, 2019). W oparciu o doświadczenie własne prowadzi zajęcia z osobami uzależnionymi i depresantami. Zajmuje się także realizacją programów w zakresie budowy psychiatrii środowiskowej, profilaktyki zdrowia psychicznego, przeciwdziałania stygmatyzacji i wykluczeniu oraz podwójnej diagnozy (depresja i uzależnienie).
 
Inga Kuźma
dr hab., prof. UŁ Antropolożka, adiunkt, kierowniczka Pracowni Antropologii Praktycznej w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ. Jej badania i działania skupiają się szczególnie na problematyce włączenia społecznego (bezdomność) i zapobieganiu (oraz badaniu) skutków wyłączenia. Stara się, aby badania i projekty, w jakich bierze udział, miały w sobie potencjał przyszłych modeli i rozwiązań. Jej zainteresowania to działalność w III sektorze (jest miejską aktywistką, współpracuje z fundacjami i stowarzyszeniami oraz grupami nieformalnymi czy parasolowymi, także w jednostkami samorządu lokalnego). Autorka książek “Homes of the Homeless. On Studying Crisis Situations” (2019) oraz „Domy bezdomnych. Badania sytuacji kryzysowych” (2015).
 
Jakub Tercz
specjalista ds. Partnerstw Lokalnych Mokotowskiego Centrum Zdrowia Psychicznego przy Instytucie Psychiatrii i Neurologii, doktor nauk humanistycznych, prezes Zarządu Fundacji Otwarte Seminaria Filozoficzno-Psychiatryczne, członek do zespołu sterującego International Network for Psychiatry and Philosophy oraz z-ca Przewodniczącego Rady Koordynacyjnej Zespołu Regionalnego Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego kierującego działalnością Warszawskiego Domu pod Fontanną.
========================
Webinar w ramach warsztatów (Spotkania na ciekawy temat) są współfinansowane ze środków m.st. Warszawy - Dzielnicy Mokotów w ramach projektu "Sąsiedzkie Sielce III" realizowanego przez INTEGRACJA Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznym