Partnerstwo Moje Sielce realizuje działania na rzecz społeczności mokotowskich Sielc, zrzeszając instytucje samorządowe, organizacje pozarządowe, placówki oświatowe i kulturalne, lokalnych przedsiębiorców oraz mieszkańców.

Wyodrębniło się w roku 2010 z projektu „Partnerstwo dla Mokotowa”, powstałego w roku 2007 z inicjatywy Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Mokotów oraz Stowarzyszenia Biura
Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych – BORIS.

Połączenie zasobów Partnerów, a zwłaszcza wymiana doświadczeń, wynikających ze znajomości potrzeb i specyfiki rejonu Sielc pozwala na budowanie koalicji instytucji, organizacji pozarządowych i mieszkańców na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnej oraz animacji życia społecznego i kulturalnego, przy wsparciu instytucji samorządowych.

Nasze Partnerstwo tworzą podmioty, zlokalizowane na obszarze Sielc lub w
ich bliskim sąsiedztwie, m.in.

 • Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Mokotów
 • „Integracja” Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
 • Mokotowskie Centrum Zdrowia Psychicznego
 • Fundacja Vitriol
 • Teatr Baza
 • Muzeum Łazienki Królewskie
 • Szkoła Podstawowa nr 98 z Oddziałami Integracyjnymi i. Lucy Maud Montgomery
 • Ognisko Mokotów – Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”
 • Punkt Zagospodarowania Czasu Wolnego Dzieci i Młodzieży
 • Środowiskowy Dom Samopomocy Warszawskiej Fundacji na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną POSTAW NA NAS
 • Sąsiedzki Dom Pracy Twórczej
 • Stowarzyszenie „Akademia Umiejętności Społecznych”
 • Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 125

Do działań Partnerstwa należą inicjatywy, mające na celu poszerzenie nieodpłatnej oferty kulturalno-edukacyjnej, adresowanej do dzieci młodzieży,
a także dorosłych. Od roku 2012 były one realizowane głównie w zakresie projektu „Sezon na Sielce”, przy wsparciu Wydziału Spraw Społecznych
i Zdrowia dla Dzielnicy Mokotów, a także dzięki środkom z budżetu obywatelskiego. Kontynuacją projektu jest program „Sąsiedzkie Sielce”,
prowadzony od roku 2020 w ramach konkursu „Wzmacnianie społeczności lokalnych na Mokotowie”.

Do najważniejszych działań, w których koordynację zaangażowane było Partnerstwo należą :
- cykle zajęć artystycznych dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów,
- prelekcje, dyskusje, spotkania z ciekawymi osobami, warsztaty biblioterapeutyczne
- zajęcia sportowe 
- teatralne spektakle plenerowe dla dzieci
- kształtowanie świadomości historycznego kontekstu Sielc, budowanie poczucia tożsamości lokalnej i angażowanie na rzecz kształtowania wspólnej przestrzeni publicznej – spacery z przewodnikiem, współorganizacja Festiwalu Grzesiuka
- imprezy integrujące mieszkańców - Pikniki Sieleckie, Sieleckie Dni Sąsiada, Podwórkowe Dni Sąsiada, Gwiazdka Sielecka, Dzień Pieczonego Ziemniaka